Kontakt

Ewa Plichta-Lubieniecka

ul. I Dywizji WP 30
10-069 Olsztyn
e-mail: lubienka@wp.pl
694 342 946