O Autorce

Artystka urodziła się, mieszka i pracuje w Olsztynie. 25 lat aktywności na olsztyńskiej scenie plastycznej – to czas, w którym wypracowała ona własny, bezbłędnie rozpoznawalny język wypowiedzi twórczej. Ma również dar konsolidowania środowiska plastycznego, jest inspiratorką i inicjatorką wielu projektów artystycznych.

Ewa Plichta-Lubieniecka dyplom uzyskała w 1981 roku w pracowni grafiki prof. Edmunda Piotrowicza na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 90. była prezesem olsztyńskiego oddziału Związku Polskich Artystów Plastyków. Od wielu lat wykłada rysunek i malarstwo w Państwowym Liceum Plastycznym w Olsztynie. Jest autorką kilkunastu wystaw indywidualnych, bierze udział we wszystkich zbiorowych pokazach środowiska. Ewa Plichta-Lubieniecka należy do najciekawszych artystek olsztyńskiego środowiska plastycznego. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, kolażem oraz projektuje drobną grafikę wydawniczą.

Jej bliskie abstrakcji malarstwo inspirowane jest pejzażem Warmii i Mazur. W 2004 roku na IV Biennale Plastyki Olsztyńskiej, otrzymała III nagrodę za obraz „Szczęśliwe Mazury…” (2004, akryl, płótno, 100 x 120cm). Ufundował ją olsztyński oddział Banku Ochrony Środowiska.

Prace Ewy Plichty- Lubienieckiej znajdują się w zbiorach państwowych i prywatnych w kraju i zagranicą. Od 2003 roku artystka związana jest z grupą twórczą Try’kot, z którą prezentowała swoją twórczość na wystawach w Glotowie, Olsztynie i Szczecinie.